Referat Generalforsamling 2012

Referatet fra generalforsamlingen 2012 er nu lagt på hjemmesiden, og kan læses her.
Regnskabet for 2011 kan læses her.