Møde om den fremtidige træner-/berideruddannelse

Mandag den 2. december 2013 kl. 10.00 hos Blue Hors, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl.

Bestyrelsen indkalder herved til møde omkring den fremtidige træner-/berideruddannelse. Det er meget vigtigt, at alle medlemmer i DR-IF deltager, også ikke læremestre. Da det er alles fremtid det drejer sig om.

Læremestre har mødepligt, men som sagt ser vi gerne, at alle medlemmer af foreningen deltager. Tilmelding på drif@drif.dk senest 28. november 2013.

Vi vil fremsende deltagerliste, så I kan arrangerer samkørsel.

Efter mødet vil der for de interesserede være mulighed for en rundvisning på Blue Hors' nye, flotte faciliteter.

Til mødet vil blive serveret kaffe/the og rundstykker.