Medlemmer

Foreningen har udarbejdet en lille folder, der fortæller lidt om foreningen. Folderen kan du læse her.

I 2001 i septembernummeret havde Hippologisk Tidsskrift, som det hed dengang, en lang artikel omkring DR-IF og berideruddannelsen. Du kan læse hele artiklen her.


Historien

Berider Tina Aavang
Berider Tina Aavang

Ridning og omgang med heste er et ældgammelt håndværk. Det er svært at lære, det kræver utrolig erfaring, rutine og indsigt i mange beslægtede faggrupper som f.eks. beslaglære, fodringslære, hestens anatomi og adfærd, sygdomslære og meget andet. Tilbage i midten af 50'erne rekrutterede ridesporten stadig sine hjælpere fra militært uddannede beridere, der drev rideskolerne som bibeskæftigelse, men med de beredne afdelingers afskaffelse indenfor militæret blev manglen på beridere mere og mere udpræget, ikke mindst set i lyset af den kolossale tilgang sporten nødt i 60'erne. I 1968 kom der en ny Fritidslov, som gav rideklubberne mulighed for at bygge ridecentre, hvilket betød at berideren foruden undervisning i ridning og omgang med heste også blev pålagt krævende ledelsesopgaver. Samme år etableredes den første civile uddannelse - i nogen grad baseret på en fælles nordisk indsats for at redde den svenske militære rideskole 'Strømsholm', som på det tidspunkt blev overdraget til den svenske rideorganisation. I 1965 så Dansk Ride-Instruktør Forening (DRIF) - sammenslutningen af danske beridere - dagens lys på initiativ af Knud Dam, Hans Keller, Gustav Martens, Børge Rasmussen og Robert Johansen, der var foreningens første formand. I dag tæller DRIF 200 beridere og instruktører, et tal der er stadigt stigende. Foreningens formål er at samle erhvervsryttere i Danmark, der har undervisning i ridning som hovederhverv, og som derigennem er med til at højne ridesporten og udbrede interessen for og kendskabet til hesten og dennes pasning på en faglig korrekt og seriøs måde. Foreningens medlemmer beskæftiger sig i det daglige med undervisning på alle niveauer, ponyer, heste. De konkurrerer på alle niveauer og uddanner heste på alle niveauer. På de fleste rideskoler med kommunal støtte, er det næsten altid DRIF medlemmer, der står for undervisningen, hvad enten de har en kort eller lang uddannelse - beriderne med den 6-årige uddannelse har desuden mulighed for at uddanne elever. Samtidigt er medlemmerne også uddannet til at rådgive, vejlede med opstaldning og køb af heste og meget mere.