Foreningens love og forretningsorden

Berider Andreas Helgstrand
Berider Andreas HelgstrandDu læse Dansk Ride-Instruktør Forenings Love 2003 med rettelser i 2013 og 2018 via linket her.

Bestyrelsens forretningsorden kan læses HER. Dokumentet vil blive underskrevet på næste fysiske bestyrelsesmøde.