Kontingent

Som besluttet på generalforsamlingen i 2018, og ikke ændret siden, er kontingentet fastsat til følgende:
 
Læremestre

 

kr. 2.000    
Andre instruktører (beridere, trænere, undervisere) første medlemsår
Efterfølgende år 
 
Kr.    500
kr. 1.000 
Rideskolemanager-/rideinstruktør-/beriderelever
     
Gratis

 

 
I 2024 er prisen for den kolletive ulykkesforsikring
 
kr. 4.000
 
Berider Vibeke Degn Andersen
Berider Vibeke Degn Andersen


Hvis du ønsker at være medlem eller tilmelde dig den kollektive ulykkesforsikring, overfører du beløbet/beløbene til foreningens konto i Middelfart Sparekasse, reg.nr. 1687, kontonr. 3233591393. Husk at anføre navn og adresse i meddelelsesfeltet. Derefter sender du en mail til med alle dine oplysninger, incl. tlf.nr. og mailadresse, så du kan blive oprettet i medlemskartoteket.

Eksisterende medlemmer kan betale kontingent via MobilePay 631313, skriv Kontingent i meddelelsesfeltet.

Nye medlemmer bedes betale via bankkonto, således vi kan få ovennævnte relevante oplysninger, der enten sendes pr. mail eller skrives i meddelelsesfeltet i netbank.

Ved indmeldelse accepterer du, at du fremgår af medlemsoversigten på www.drif.dk Hvis du ikke ønsker at stå på medlemslisten, bedes dette meddelt pr. mail til DR-IF.

Når du har betalt, kan du komme med i foreningens "lukkede" gruppe på Facebook. Du finder gruppen HER.

Hvis du er i tvivl om noget så mail til

Prisen for forsikringen varierer alt efter, hvor mange der er tilmeldt.
Ca. antal indberettes til forsikringen hvert år, hvorefter prisen for kommende år udregnes.