Medlemsfordele

Forsikringer:

Via DR-IF er der mulighed for:
- Heltidsulykkesforsikring
Hvis du er kommet til skade og har tegnet forsikring, kan du kontakte AIG Europe Limited på mail anmeldelse@aig.com - se Policen HER. Forsikringsbetingelserne kan du læse HER.

Adgangskort:

Der gælder til nationale og internationale stævner i Danmark afholdt af klubber/stævnearrangører under Dansk Ride Forbund. En ledsager kan medtages.

Råd, vejledning og forslag:

Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakt
Rådgivning ved tvister af forskellig art
Kurser i undervisning (instruktørgerning), dressur og spring

- Som medlem af DR-IF har du altid mulighed for at kontakte bestyrelsen, hvis du har behov for råd og vejledning m.h.t. arbejdet som instruktør/berider.

DU STÅR IKKE ALENE, NÅR DU ER MEDLEM AF DR-IF

- Du er også til enhver tid velkommen til at kontakte Bestyrelsen, hvis du har spørgsmål i den retning eller gode ideer og forslag, der kan hjælpe med at gøre DR-IF en endnu bedre forening.

- Har du selv arrangementer eller kendskab til kurser, stævner, foredrag, hjemmesider el.lign., der kunne have interesse for de øvrige medlemmer, så send en mail til drif@drif.dk med relevante oplysninger.

Du kan finde kontaktoplysninger på alle i bestyrelsen HER