Generalforsamling 2019

Husk allerede nu at reservere datoen 8. februar 2019. Generalforsamlingen holdes som tidligere år på Munkebjerg Hotel, Vejle. Vi starter med frokostbuffet kl. 12.00 og selve generalforsamlingen efterfølgende. Der er møde for Lærerkollegiet kl. 10.00.

Dagsorden fremsendes i januar måned.