Husk Generalforsamling på mandag 27/2 2023

Du kan stadig nå at deltage i generalforsamlingen på mandag, men tilmelding til frokost er ikke muligt mere.
Men hvis du har betalt dit kontingent for 2023, er du meget velkommen. Generalforsamlingen starter kl. 14.00 og dagsorden er som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning

3) Sekretæren fremlægger regnskabet.

4) Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Kristian Skovrider – modtager genvalg
Allan Blomgren – modtager genvalg
Mette Riisager – modtager ikke genvalg

5) Valg af revisor:
På valg er John Randskov, modtager genvalg

6) Afstemning om Årets Træner.

7) Udnævnelse af æresmedlem

8) Eventuelt