Generalforsamling 7. februar 2020

Nedenstående dagsorden til generalforsamlingen den 7/2 2020 på Hotel Munkebjerg

Vi starter kl. 12.00 med frokostbuffet, og selve generalforsamlingen starter kl. 13.30. Adressen er Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Der vil kun være frokost til dem, der har bestilt på forhånd - sidste frist 2/2 2020 kl. 16.00 på

Der er kun adgang til generalforsamlingen, hvis der er betalt kontingent for 2020.

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Sekretæren fremlægger regnskabet.

4) Valg af årets instruktør 2019. Bestyrelsen fremlægger 3 forslag der kan stemmes på.

5) ”Ridningens Dag 2020” – forslag til indhold
På generalforsamlingen 2019, blev følgende arbejdsgruppe valg: Louise Christensen, Mette
Riisager, Sille Hastrup, Rita S. Hansen, Bjarne Nielsen

6) Indkomne forslag.

7) Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Nikolai Kowalski, modtager genvalg
Louise Christensen, modtager genvalg

8) Valg af revisor:
På valg er Per Skjærbæk, modtager genvalg

9) Eventuelt

Indlægget omkring GDRP som tidligere er annonceret udgår.