Samarbejde mellem Jordbrugets UddannelsesCenter og Dansk Ride Forbund omkring træner-/berideruddannelses kurser

Jordbrugets UddannelsesCenter og Dansk Ride Forbund har indgået samarbejde omkring afvikling af de kurser, som indgår i træner-/berideruddannelsen.
Læs mere om det nye samarbejde på ridehesten.com her.