Ove Bisgaard udnævnt til æresmedlem i Dansk Ride-Instruktør Forening

Til årets generalforsamling i DR-IF den 27/2 2023 blev Ove Bisgaard udnævnt til æresmedlem af foreningen.

Ove har gennem mange år gjort et stort arbejde, både som læremester for rigtig mange elever, som censor til eksaminer samt siddet i Dansk Ride Forbunds Instruktørudvalg.

Derudover har mange gennem årerne trukket på Oves store viden og gode hukommelse, hvis man ønskede oplysninger om beridere, læremestre eller elever - tak for det.

Ove fik overrakt en kurv af foreningens formand Kristian Skovrider.

STORT TILLYKKE til Ove.