Pressemeddelelse fra bestyrelsen omkring Operation X programmet om Helgstrand Dressage

Dansk Ride-Instruktør Forening tager afstand fra systematisk voldsom ridning på Helgstrand Dressage

22. november 2023

Dansk Ride-Instruktør Forening (DR-IF) ser med dyb bekymring på den systematiske voldsomme ridning, der er blevet dokumenteret i de to Operation X-udsendelser, og som synes at have fundet sted på Helgstrand Dressage. Vi ønsker at understrege vores engagement i at fremme ansvarlig og respektfuld omgang med heste, samt at opretholde høje standarder for faglig korrekthed inden for ridesporten.

Vi tager skarpt afstand fra enhver form for voldsom ridning, der ikke blot er i strid med vores egne etiske retningslinjer, men også mangler den nødvendige hensyntagen til hestens velfærd. Dansk Ride-Instruktør Forening er dedikeret til at sikre, at hestes trivsel og sundhed altid er i fokus, og at ridning udøves på en måde, der respekterer dyret som en partner og ikke som et redskab.

Desværre synes den påviste kultur på Helgstrand Dressage at mangle overensstemmelse med vores grundlæggende værdier og etiske principper. Alt for voldsom ridning og fagligt ukorrekt praksis er uacceptabelt i vores forening, og vi tager afstand fra enhver form for overgreb mod hesten som en træningsmetode.

Som en direkte konsekvens af disse alvorlige overtrædelser, har Dansk Ride-Instruktør Forenings bestyrelse besluttet at indstille til generalforsamlingen, hvorvidt de implicerede parter skal ekskluderes fra foreningen. Vi tror på, at dette skridt er nødvendigt for at bevare integriteten af vores organisation og signalere vores urokkelige engagement i dyrevelfærd og etisk ridning.

Dansk Ride Forbund og Dansk Ride-Instruktør Forening samarbejder om uddannelserne til Rideskolemanager, Rideinstruktør og Berider, hvorfor vi ligeledes vil indstille til Dansk Ride Forbund, at Helgstrand Dressage status som lærested, vil blive taget op til revision.

Vi opfordrer alle medlemmer af Dansk Ride-Instruktør Forening og ridesamfundet som helhed til at stå sammen i fordømmelsen af enhver form for mishandling af heste og til aktivt at arbejde mod en kultur, der fremmer etisk og ansvarlig ridning.

Bestyrelsen
Dansk Ride-Instruktør Forening