Pressemeddelelse fra DR-IF om næsebåndets stramhed


DR-IF må konstatere, at DRF pr. 1 januar 2018 ønsker en reglementsændring, i forhold til brugen af næsebånd i alle discipliner for både pony og heste.

Vi er uforstående over for konklusionen om den nye "1,5 cm løst næsebånd regel". Denne regel er kommet i spil på baggrund af en analyse/stikprøver fortaget på ca. 3000 heste og ponyer. Analysen viser, at særligt en kategori har udfordringer med huller i munden.

Vi mener ikke, det er den rigtige løsning, at der skal løses så meget for næsebåndene, for dette vil blot skabe et nyt problem. Man skal ikke glemme at næsebåndet bl.a. har til funktion, at hesten holder sin tunge i ro og ikke trækker den op eller over biddet, hvilket skaber meget uro og ubehag hos hesten/ponyen.

Vi vil gerne understrege, vi mener ikke, at næsebånd skal være overspændte, men må gerne ligge til.

Vi ved, at nogle heste trives med meget løse næsebånd, andre heste bedre, når de ligger til.

Analysen tager ikke udgangspunkt i, om de omfattede heste har tandspidser, hvilken bid de trænes med hjemme, eller hvilken type næsebånd der er tale om, hvor højt bidet er spændt op mv.

Vi mener ikke, det er den rigtige løsning med 1,5 cm reglen, idet rytterne i princippet kan løsne næsebåndet til stævne og derved stadig kan stille op i konkurrence på en hest med skader i munden. Alternativt kan rytterne spænde bidet højere op i munden ved uro med tungen og derved øge risikoen for skader.

Man skal gøre sig klart, det ikke er på stævnepladsen, hesten får skaderne i munden, men derimod hjemme. Vi har et dygtigt team af TD'er, der holder øje med opvarmningsbanerne. TD'erne har jo altid haft muligheden for at skride ind, ser de en hest/pony med overspændte næsebånd eller utilpasset og forkert brug af udstyr.

For at få en holdningsændring igennem i den daglige træning, ser vi det som en løsning, at man ved nationale konkurrencer indfører mund-, bid- og sporetjek, som ved internationale stævner, også meget gerne på klubplan, hvor der i dag slet ingen kontrol er af TD'er.

Ved internationale stævner kontrolleres hesten for "skader" når den kommer ud fra banen. Er der hul, sår, blod, piskemærker eller lignende, diskvalificeres ekvipagen. Kan den ikke tjekkes i munden, må den ligeledes diskvalificeres, så der ikke kan snydes med dette.

Om dette skal indføres som en stikprøve, ligesom DRF ligger op til, med kontrollen af næsebåndene, eller alle ekvipager tjekkes, må være op til DRF.

Men det giver ingen mening at indføre en sanktion, der rammer alle ekvipager og som ikke løser problemet med huller i munden.

Hvis berørte ryttere ved, at der føres kontrol med hul i munden, må de ændre adfærd hjemme, ellers kan de diskvalificeres og ved gentagelse udelukkes med karantæne fra konkurrencer.

DR-IF ønsker en dialog med DRF omkring en løsning, således man udelukker, at disse heste og ryttere kommer til start.

Kommer de til start, skal der sanktioneres øjeblikkeligt, og der skal ikke herske tvivl om DR-IF bakker op om en fælles løsning.

På bestyrelsens vegne
Karin Nissen