Referat Generalforsamling 2013

Referatet fra generalforsamlingen 2013 er nu lagt på hjemmesiden, og kan læses her.
Regnskabet for 2012 kan læses her.

Thomas Vogt Hansen, fmd. Morsø Rideklub
Thomas Vogt Hansen, fmd. Morsø Rideklub