Møde om den fremtidige træner-/berideruddannelse

Mandag den 2. december 2013 kl. 10.00 hos Blue Hors, Tørskindvej 70, 7183 Randbøl.

Bestyrelsen indkalder herved til møde omkring den fremtidige træner-/berideruddannelse. Det er meget vigtigt, at alle medlemmer i DR-IF deltager, også ikke læremestre. Da det er alles fremtid det drejer sig om.

Læremestre har mødepligt, men som sagt ser vi gerne, at alle medlemmer af foreningen deltager. Tilmelding på senest 28. november 2013.

Vi vil fremsende deltagerliste, så I kan arrangerer samkørsel.

Efter mødet vil der for de interesserede være mulighed for en rundvisning på Blue Hors' nye, flotte faciliteter.

Til mødet vil blive serveret kaffe/the og rundstykker.