Trivselsundersøgelse - træner-/berideruddannelsen

Hvordan står det til hos træner-/beridereleverne
Af Rikke Højgaard

56 elever er pt. i gang med at uddanne sig til enten træner eller berider. Men hvordan står det egentlig til hos elever og læresteder? Det har Instruktørudvalget sat sig for at finde ud af, så der kan etableres forebyggende og indgribende foranstaltninger, hvor det måtte være nødvendigt.

Hvordan ser elevernes virkelighed ud?
I starten af 2014 vil de 56 træner-/beriderelever og de ca. 30 læresteder, der pr. er aktive på træner-/berideruddannelsen, modtage et spørgeskema fra Instruktørudvalget. Formålet med undersøgelsen er, at få et helhedsbillede af den enkelte elevs forhold og udvikling. Ved at identificere eventuelle problemstillinger i elevernes uddannelsesforhold, kan der sættes forebyggende eller indgribende ind, hvis den enkelte elev ikke trives eller udvikler sig, som ventet.

Trivsel i centrum
Undersøgelsen omhandler emner som arbejdsmiljø, egen indsats, antal og kvalitet af heste, der rides, løn, arbejdstid og fagligt niveau, og den er inspireret af de trivselsundersøgelser, der arbejdes med i folkeskolen.

Instruktørudvalget
Instruktørudvalget er et samarbejdsudvalg under Dansk Ride Forbund, som består af repræsentanter fra DR-IF (Dansk Ride-Instruktør Forening) og medlemmer af Dansk Ride Forbunds bestyrelse. Udvalget består af Torben Frandsen og Nikolaj Kowalski (DR-IF) samt Jakob Ravnsbo og Anne-Mette Binder (Dansk Ride Forbund) med Helle Eriksen som administrativ koordinator.

Kilde: Dansk Ride Forbund, Rikke Højgaard
www.rideforbund.dk