Undersøgelse om beridernes arbejdsvilkår og holdning til berideruddannelsen

Censorer til træner-/beridereksamen Holger E. Sørensen og Søren Vallentin (arkivfoto)
Censorer til træner-/beridereksamen Holger E. Sørensen og Søren Vallentin (arkivfoto)

Dansk Ride Forbund har som led i en større analyse af ridesportens behov for trænerkompetencer sat en spørgeundersøgelse i gang, som skal belyse eksam. trænere og berideres arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, faglige udbytte af træner-/berideruddannelsen m.m. Undersøgelsen henvender sig til trænere og beridere der arbejder aktivt i faget, men også til dem, der er droppet ud af faget.
Vi har foreløbig sendt invitationer ud til 220 trænere og beridere og der er allerede stor respons på undersøgelsen. Der er dog en del trænere og beridere som vi mangler e-mail adresser på og vi opfordrer derfor alle eksam. trænere og beridere som ikke har modtaget en mail med link til undersøgelsen, om at skrive til projektleder Heidi Møller e-mail: og de vil med det samme blive linket op til undersøgelsen.
Undersøgelsen indgår i projekt ”Træneruddannelse i DRF” hvis slutmål dels er at skabe en rød tråd i DRF´s samlede uddannelsessystem, dels at tilpasse uddannelserne så de matcher sportens udvikling og klubbernes behov for kompetencer. I projektets styregruppe er der både repræsentanter fra DR-IF, DRF og rideklubberne. Analyseresultaterne vil blive offentliggjort i en rapport i starten af 2012.
Du kan læse mere om projektet på Dansk Ride Forbunds hjemmeside her.