Kontingent

Som besluttet på generalforsamlingen i 2018 er kontingentet fastsat til følgende:
 
Læremestre
kr. 2.000,00    
Andre instruktører (beridere, trænere, undervisere) første medlemsår
Efterfølgende år
 
Kr.    500,00
kr. 1.000,00
Rideskolemanager-/rideinstruktør-/beriderelever
      Gratis
I 2022 er prisen for den kolletive ulykkesforsikring
kr. 4.000,00
 
Berider Vibeke Degn Andersen
Berider Vibeke Degn Andersen

Hvis du ønsker at være medlem eller tilmelde dig den kollektive ulykkesforsikring, overfører du beløbet/beløbene til foreningens konto i Nordea, reg.nr. 2760, kontonr. 6278658064. Husk at anføre navn og adresse i meddelelsesfeltet. Derefter sender du en mail til drif@drif.dk med alle dine oplysninger, incl. tlf.nr. og mailadresse, så du kan blive oprettet i medlemskartoteket.

Hvis du er i tvivl om noget så mail til drif@drif.dk

Prisen for forsikringen varierer alt efter, hvor mange der er tilmeldt.
Ca. antal indberettes til forsikringen hvert år, hvorefter prisen for kommende år udregnes.