Medlemsoversigt

HER kan du finde en oversigt over foreningens medlemmer.

Medlemmerne er inddelt i typer.
Type 1 = Læremestre for beriderelever
Type 2 = Læremestre for rideinstruktørelever
Type 3 = Læremestre for rideskolemanagerelever
Type 4 = Beridere
Type 5 = Trænere/rideinstruktører
Type 6 = Ridelærer
Type 7 = Undervisere/ryttere
Type 8 = Elever i uddannelsen
Type 9 = Æresmedlemmer

Billed fra træner-/beridereksamen for år tilbage
Billed fra træner-/beridereksamen for år tilbage