Medlemsfordele

Forsikringer:

Via DR-IF er der mulighed for:
- Heltidsulykkesforsikring
Hvis du er kommet til skade og har tegnet forsikring, kan du kontakte AIG Europe Limited på mail - se Policen HER. Forsikringsbetingelserne kan du læse HER.

Adgangskort:

Der gælder til nationale og internationale stævner i Danmark afholdt af klubber/stævnearrangører under Dansk Ride Forbund. En ledsager kan medtages.

Råd, vejledning og forslag:

Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansættelseskontrakt
Rådgivning ved tvister af forskellig art
Kurser i undervisning (instruktørgerning), dressur og spring

- Som medlem af DR-IF har du altid mulighed for at kontakte bestyrelsen, hvis du har behov for råd og vejledning m.h.t. arbejdet som instruktør/berider.

DU STÅR IKKE ALENE, NÅR DU ER MEDLEM AF DR-IF

- Du er også til enhver tid velkommen til at kontakte Bestyrelsen, hvis du har spørgsmål i den retning eller gode ideer og forslag, der kan hjælpe med at gøre DR-IF en endnu bedre forening.

- Har du selv arrangementer eller kendskab til kurser, stævner, foredrag, hjemmesider el.lign., der kunne have interesse for de øvrige medlemmer, så send en mail til med relevante oplysninger.

Du kan finde kontaktoplysninger på alle i bestyrelsen HER