Medlems-/adgangskort er den 13/2 2017 udsendt til alle de medlemmer, der ikke fik det udleveret til generalforsamlingen. Der kan gå op til 8 dage inden brevet når frem.